Text Box: Mreža infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
 
INFRASTRUKTURNI CENTER UL FKKT (IC UL FKKT)

 

 

 

Vizitka

Poslanstvo

NMR

LC-MS

Text Box: Dobrodošli na spletni strani Infrastrukturnega centra Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani!
 
Text Box: V sklopu IC UL FKKT trenutno delujejo tri enote:
Enota za Jedrsko magnetno resonanco (NMR) 
Enota za masno spektrometrijo (LC-MS)
Enota za elektronsko mikroskopijo (EM)
 
EM

 

 

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo

08.01.2013 Text Box: Zadnja sprememba:
08.01.2013