Text Box: Mreža infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
 
INFRASTRUKTURNI CENTER UL FKKT (IC UL FKKT)

 

 

 

Oprema EM

Rezervacija časa

Cenik storitev EM

Domov

 

 

 

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo

09.05.2011 Text Box: Zadnja sprememba:
09.05.2011

Text Box: Pravila enote za elektronsko mikroskopijo
IC UL FKKT
 
Mikroskop Zeiss ULTRA plus prvenstveno uporabljajo operaterji partnerskih inštitucij, ki so leta 2010 prispevale sredstva za sofinanciranje nakupa inštrumenta (FKKT, KI, IJS, ZAG in Calcit d.o.o.), na voljo pa je tudi raziskovalcem drugih organizacij. Ponedeljki (med 7.00 in 17.00 uro) so namenjeni tedenskemu vzdrževanju in uporabnikom, ki niso sodelovali pri nakupu inštrumenta. Mikroskop deluje na način 24/7. Rezervacijski sitem za uporabo mikroskopa Zeiss ULTRA plus je razdeljen na dnevni termin (med 7.00 in 17.00 uro) in večerno-nočni termin (med 17.00 in 7.00 uro). Razdeljen je na enourne segmente, kar omogoča fleksibilno razdelitev eksperimentalnega časa in je na voljo na spletni strani:
http://mikroskop.fkkt.uni-lj.si/login.php. Vsak partner pri nabavi inštrumenta ima pravico do rezervacije tolikšnega števila enournih segmentov, ki ustreza sorazmernemu finančnemu vložku pri nakupu inštrumenta.